فقط خورشید می فهمد...

به بهانه ی نمازی که در حرم کریمه اهل بیت خواندی:
 
 
چشم بد دور، عمرتان بسیار - کس نبیند ملالتان آقا
              ما نمردیدم، خون دل بخوری - تخت باشد خیالتان آقا

جسمتان کامل است، ناقص نیست - میدهد عطر یک بغل گل یاس
دستتان اما حکایتی دارد - رحم الله عمی العباس
 
رهبرم! آنگاه که نماز عشق می خوانی،خورشید به تفسیر آن می تابد.
آنگاه که در نماز هایت،اشکهایت روانه می شوند...
آتش دلهای ما تا به محشر می رسد.
منتظر ندایت هستیم...گوش به فرمان آوایت نشسته ایم.
خون دل مخور رهبر من! سرور من!
... و خود میدانیم که تا اشاره و رهای شما نباشد، شمشیری از نیام بیرون نیاوریم حتّی اگر تا خیمه معاویه رفته باشیم و یک ضربه، پیروزیمان را رقم بزند!
 
/ 0 نظر / 13 بازدید